Uitstel besluitvorming Facebook datacentrum

Persbericht

Datum: 14-12-2021

Burgerplatform Nederland stuurde deze mail naar de raadsleden van Zeewolde

Geachte raadsleden,

Binnenkort ligt het raadsbesluit over de toestemming voor u. Hier hoeft u geen ja of nee op te zeggen. De gevolgen van een ja zijn groot en hebben landelijke implicaties voor de verduurzaming van de energievoorziening. Daarom lijkt een fase van reflectie politiek verdedigbaar en verstandig.

 1. Wij willen primair verwijzen naar de wetenschap. Die bepleit ook uitstel om een betere afweging te kunnen maken.
  "Hoogleraar wil uitstel besluit over datacentrum Zeewolde: eerst regie van overheid nodig met duidelijke voorwaarden"
  EenVandaag: Hoogleraar wil uitstel besluit
 2. Inmiddels is ook in Flevoland de grens bereikt wat betreft het stroomnet. Grootverbruikers zullen dus ook andere economische ontwikkelingen kunnen belemmeren.
  https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
 3. Er zijn scenario's denkbaar waarbij de komst van een datacentrum kan bijdragen aan de energietransitie. Een positief effect ontstaat indien het bedrijf: investeert in opwekcapaciteit zodat het in zijn eigen energie kan voorzien en daarbij ook nog als buffer kan fungeren om vraag- en aanbod van duurzame stroom op elkaar af te stemmen. Zo kan er een maatschappelijk positieve casus ontstaan. 
  Het alleen ter beschikking stellen van laagwaardige warmte voltstaat niet. Deze warmte is opgewekt met de verbruikte elektriciteit.
  Zie hiervoor dit artikel:
  energiedeskundige-belofte-gratis-restwarmte-datacenter-is-onzin
 4. Burgerplatform Nederland is voornemens een stemwijzer te maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. HIerbij zullen we ook kijken naar de besluitvorming inzake dit dossier.

 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Datacenters