Werkgroep verduurzaming woningen

De huidige hoge energieprijzen en technische innovaties maken maken isolatie en het zelf opwekken van duurzame energie -en het zelf verbruiken- steeds aantrekkelijker.
Overheidsbeleid blijkt veelal achterhaald: hoge temperatuur warmtenetten die werken met met biomassa, afval, aardgas of elektriciteit van aardgas dragen niet bij aan uitstootreductie. Trage ambtelijke molens en gevestigde belangen remmen innovatie. In Amsterdam wordt een rapport van de Rekenkamer genegeerd. Er gaat te veel mis en daarvoor is geen tijd meer. Burgers kunnen modern beleid afdwingen door zelforganisatie en het gebruik van hun stem(recht) met behulp van onze stemwijzer. Deze is gebaseerd op de keuzes van politici de afgelopen jaren en niet op wat ze nu beloven.

 

Waarom een hoge temparatuur warmtenet duurzaamheid in de weg staat

"In de winter ben je de straat ijsvrij aan het houden. Omdat de warmte veelal wordt onttrokken aan verbranding ontstaat er ook systeemafhankelijkheid: de verbranding moet doorgaan omdat anders het warmtenet stil valt. Dat remt innovaties. 30 tot 50% van de warmte gaat verloren in de leidingen die in de straat liggen.". Bekijk de video's over wat er mis is met een stadswarmtenet en hoe je je energieverbruik sterk kan beperken met beperkte middelen. En zo bent voorbereid op een betaalbare hybride/aardgasvrije oplossing.

 

Huidig beleid krijgt klimaatverandering niet onder controle

Ondanks dat politici al vijftig jaar weten dat we ons geld op een andere manier moeten verdienen dan met CO2 uitstoot, groeit deze verder. Wetenschappers zijn bezorgd dat de emissiereductie niet slaagt. Het bestuurlijke stelsel in Nederland is niet in staat om kwalitatieve- en integere besluitvorming te plegen waardoor het beleid in hoofdzaak faalt. Burgers kunnen zichzelf organiseren en met goede plannen komen waar ze zelf uitvoering aan kunnen geven.

 

Door centrale warmtenetten ontstaat een lockin van uitstoot en inefficiency. Daarnaast worden bewoners afhankelijk van een monopolist die nauw samenwerkt met gemeenten. Hoge temperatuur warmtenetten geven meer uitstoot dan met HR-ketel. We moeten van aftapwarmte spreken, niet van restwarmte, want er wordt hoogwaardige warmte afgetapt van afval-, biomassa- of industriële installaties. Ook industriewarmte is niet duurzaam. Als uitstoot serieus wordt belast verdwijnt de warmtebron. De fossiele economie wordt ingehaald door de biobased economy. Warmtepompen leveren meer wamte op dan er aan energie wordt ingestopt omdat de wamte uit de omgeving wordt gehaald. Daarom moeten eieganren en huurders kunnen kiezen voor echt duurzame opties die zijn gebaseerd op de laatste stand van de techniek.

Warmtenetten zijn landelijk een issue. Mede door de enorme prijsstijgingen waarmee burgers worden geconfronteerd. Bedrijven verhogen hun prijzen omdat de gasprijzen zijn gestegen en daardoor deze prijsverhogingen zijn toegestaan zonder dat dat hoeft te worden onderbouwd. Warmtebedrijven misbruiken zo hun monopoliepositie om marges te verhogen. De ACM bepleit al lang dat prijzen moeten worden gebaseerd op kostencalculaties maar de Rutte kabinetten maken er tot op heden geen werk van.

Technisch achterhaald?

Warmtenetten zijn techniek uit de jaren vijftig die nu worden uitgerold onder een nieuwe noemer: 'we moeten van het gas af'.Warmtenetten zijn echter zeer afhankelijk van verbranding van gassen. Of dat nu op afval, biomassa of aardgas is gebaseerd. Een lockin van uitstoot is het gevolg. Daarnaast worden bewoners afhankelijk van een monopolist die veelal nauw samenwerkt met gemeenten.

Burgers betalen de kosten van een niet-duurzaam energiesysteem dat de prikkels wegneemt om te isoleren en dat echte duurzame oplossingen uit de markt drukt.

Als burgerorganisaties bepleiten wij:

  • het stoppen van de uitrol van hoge- en middentemperatuur warmetenetten en bijbehorende biomassa-centrales of centrale warmtepompen;
  • subsidies om woningen van de warmtenetten te ontkoppelen en te voorzien in echt duurzame oplossingen (isolatie, aquathermie, zonne-panelen, lokale energieopslag, hybride warmtepompen / kleinschalig collectieve oplossingen en kleinschalige WKO-oplossingen);
  • huurkortingen voor slecht geïsoleerde huurwoningen om eigenaren financieel te dwingen hun bezit te moderniseren, zonder dat dit op huurders wordt afgewenteld;
  • het recht om je woning af te koppelen zonder kosten, indien je overstapt op een full-electric of hybride alternatief.

Artikelen

12-1-2023: Door met zonnepark exploitanten afpsraken te maken over peak shaving kunnen veel meer productieeenheden worden aangesloten,
23-11-2022: Amid the ongoing fight to protect British Columbia’s forests, The Fifth Estate investigates how the province has become a leading exporter of wood pellets that are burned to fuel energy needs in the U.K., Japan and South Korea. The industry is billed as “green” and “renewable,” but many scientists disagree and activists say Canada has made a mistake in supporting the industry.
18-11-2022: Hoe presteert een warmtepomp in de winter? Is deze eigen wel geschikt voor het Nederlandse klimaat? In deze video leg ik dat uit. Weertabellen: https://frank62weer.com/overzichten-w...
11-6-2022: We lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netbeheerders werken zich een slag in de rondte om het net uit te breiden. Maar is dat wel de oplossing? “Het elektriciteitsnet is alleen op papier vol.”
4-3-2022: Electric heat pumps can be deployed on a large scale in Europe without jeopardising grid stability while allowing greater integration of renewable energy sources and improving energy efficiency in buildings, according to the CEOs of major energy groups, including Spain’s Iberdrola, Italy’s Enel and France’s EDF.
21-2-2022: De hogetemperatuurwarmtepomp van energiebedrijf Vattenfall is niet altijd een één-op-één-ketelvervanger. Alleen huizen met radiatoren met een maximale aanvoertemperatuur van 70 °C en delta-T van 20 °C zijn direct geschikt voor de warmtepomp met het kritische koudemiddel CO2. In een onbekend aantal woningen is vervanging van (een deel) van de radiatoren nodig.
21-2-2022: Het is technisch en financieel haalbaar om een bestaande woonwijk volledig aardgasvrij te maken middels een zonnewarmtenet met PVT-panelen en warmtepompen. Dit blijkt uit een ‘levend laboratorium‘-test en de doorberekening voor een bestaande jaren ’30-wijk.
8-2-2022: Leveranciers van warmtenetten bieden vergelijkingen aan van de situatie met een gasaansluiting en een warmtenet. De optie van een warmtepomp wordt niet geschetst. Ook worden kostenposten niet meegerekend die er wel bij horen. Ook het nadeel van een 'vendor lockin' (afhankelijkheid van monopolist, zonder de mogelijkheid van leverancier te wisselen) wordt niet genoemd.
2-2-2022: Warmtenetten worden door overheden ingezet als bijdrage aan de energietransite. Maar mensen die via een warmtenet minder gas gebruiken, zien de kosten voor verwarming van hun huis dit jaar ook fors stijgen. En de CO2-uitstoot gaat niet omlaag.
27-1-2022: Cees Baerts wil directeur worden van de Stadsverwarming. Dat heeft hij bekendgemaakt in de podcast van Wesley Dekker. De Purmerender is beheerder van Facebookpagina’s als ‘Stadsverwarming Purmerend’.
Volgende 10

Deel deze pagina

Op de hoogte blijven?

(ook als u op een warmtenet bent aangesloten en naar alternatieven zoekt)
Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?

Gerelateerde artikelen

Evenementen