Over Werkgroep verduurzaming

Contact

Gerelateerde organisaties

 

Achtergrond

 

Waarom een hoge temparatuur warmtenet duurzaamheid in de weg staat

"In de winter ben je de straat ijsvrij aan het houden. Omdat de warmte veelal wordt onttrokken aan verbranding ontstaat er ook systeemafhankelijkheid: de verbranding moet doorgaan omdat anders het warmtenet stil valt. Dat remt innovaties. 30 tot 50% van de warmte gaat verloren in de leidingen die in de straat liggen.". Bekijk de video's over wat er mis is met een stadswarmtenet en hoe je je energieverbruik sterk kan beperken met beperkte middelen. En zo bent voorbereid op een betaalbare hybride/aardgasvrije oplossing.

 

Huidig beleid krijgt klimaatverandering niet onder controle

Ondanks dat politici al vijftig jaar weten dat we ons geld op een andere manier moeten verdienen dan met CO2 uitstoot, groeit deze verder. Wetenschappers zijn bezorgd dat de emissiereductie niet slaagt. Het bestuurlijke stelsel in Nederland is niet in staat om kwalitatieve- en integere besluitvorming te plegen waardoor het beleid in hoofdzaak faalt. Burgers kunnen zichzelf organiseren en met goede plannen komen waar ze zelf uitvoering aan kunnen geven.

 

Door centrale warmtenetten ontstaat een lockin van uitstoot en inefficiency. Daarnaast worden bewoners afhankelijk van een monopolist die nauw samenwerkt met gemeenten. Hoge temperatuur warmtenetten geven meer uitstoot dan met HR-ketel. We moeten van aftapwarmte spreken, niet van restwarmte, want er wordt hoogwaardige warmte afgetapt van afval-, biomassa- of industriële installaties. Ook industriewarmte is niet duurzaam. Als uitstoot serieus wordt belast verdwijnt de warmtebron. De fossiele economie wordt ingehaald door de biobased economy. Warmtepompen leveren meer wamte op dan er aan energie wordt ingestopt omdat de wamte uit de omgeving wordt gehaald. Daarom moeten eieganren en huurders kunnen kiezen voor echt duurzame opties die zijn gebaseerd op de laatste stand van de techniek.

Warmtenetten zijn landelijk een issue. Mede door de enorme prijsstijgingen waarmee burgers worden geconfronteerd. Bedrijven verhogen hun prijzen omdat de gasprijzen zijn gestegen en daardoor deze prijsverhogingen zijn toegestaan zonder dat dat hoeft te worden onderbouwd. Warmtebedrijven misbruiken zo hun monopoliepositie om marges te verhogen. De ACM bepleit al lang dat prijzen moeten worden gebaseerd op kostencalculaties maar de Rutte kabinetten maken er tot op heden geen werk van.

Technisch achterhaald?

Warmtenetten zijn techniek uit de jaren vijftig die nu worden uitgerold onder een nieuwe noemer: 'we moeten van het gas af'.Warmtenetten zijn echter zeer afhankelijk van verbranding van gassen. Of dat nu op afval, biomassa of aardgas is gebaseerd. Een lockin van uitstoot is het gevolg. Daarnaast worden bewoners afhankelijk van een monopolist die veelal nauw samenwerkt met gemeenten.

Burgers betalen de kosten van een niet-duurzaam energiesysteem dat de prikkels wegneemt om te isoleren en dat echte duurzame oplossingen uit de markt drukt.

Als burgerorganisaties bepleiten wij:

  • het stoppen van de uitrol van hoge- en middentemperatuur warmetenetten en bijbehorende biomassa-centrales of centrale warmtepompen;
  • subsidies om woningen van de warmtenetten te ontkoppelen en te voorzien in echt duurzame oplossingen (isolatie, aquathermie, zonne-panelen, lokale energieopslag, hybride warmtepompen / kleinschalig collectieve oplossingen en kleinschalige WKO-oplossingen);
  • huurkortingen voor slecht geïsoleerde huurwoningen om eigenaren financieel te dwingen hun bezit te moderniseren, zonder dat dit op huurders wordt afgewenteld;
  • het recht om je woning af te koppelen zonder kosten, indien je overstapt op een full-electric of hybride alternatief.